Over ons

Oprichting

 Op 14 juli 1946 werd besloten een EHBO-vereniging in Enkhuizen op te richten.Oprichters waren W. Doedes, O. de Bruin, W. van Veen, J. Molenaar, Mevr. Molenaar-Koolhaas en Mej. L. Noordeloos.Dit clubje groeide uit tot 11 leden.

Om te komen tot een grotere vereniging werd besloten om op 1 februari 1950 een afdeling van de Ned. Ver. EHBO te worden waardoor het mogelijk werd om de EHBO vereniging meer te ontplooien.
 Doelstelling

 Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp.

De realisatie van het doel gebeurt door middel van:Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in de eerste hulp bij ongelukken en reanimatie.

Het organiseren van herhalingslessen voor gediplomeerde leden.Het aanwezig zijn bij activiteiten waar mogelijk ongevallen kunnen gebeuren (evenementen).
Hulpverlening bij evenementen 

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

Regelmatig bereiken ons dan ook verzoeken om assistentie bij evenementen als sporttoernooien, popconcerten en grote bijeenkomsten.Deze assistentie wordt verleend door een 10-tal van onze leden die zich als vrijwillig(st)er hebben opgegeven.r

Deze mensen bogen op een ruime ervaring, beschikken over verbandmateriaal en besteden een groot gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.

Interesse ?
 
Meld je aan bij onze vereniging of van de vereniging in uw woonplaats.
Via de links pagina kunt u zoeken naar de dichtstbijzijnde EHBO vereniging. 


 Ten slotte

Meer weten over de EHBO ?Bij de KNV EHBO afdeling Enkhuizen kunt u informatie krijgen hoe en waar u een EHBO cursus kunt volgen en een bijhorend diploma kunt behalen. De aantekening reanimatie is hier bij inbegrepen.